Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2008

Καταγγέλλεται η ΔΕΗ από τους Λυκοσουρείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την Ε.Ε.

Παρωχημένοι οι περιβαλλοντικοί όροι των μονάδων του ΑΗΣ..

Η ΔΕΗ παραβαίνει την Κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος ισχυρίζονται οι σύλλογοι της περιοχής της Λυκόσουρας, και γι αυτό προσέφυγαν με καταγγελία τους τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης των πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, και συγκεκριμένα για τις μονάδες 1,2, και 3 ή μία αίτηση και για τη μονάδα 4 η δεύτερη

Δεν υπάρχουν σχόλια: