Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Επιδοτούμενο πρόγραμμα σήμανσης αιγοπροβάτων

Στις 6 Ιανουαρίου 2008 λήγει η προθεσμία που έχουν οι κτηνοτρόφοι για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων με την τοποθέτηση σβώλων.
Με βάση το νέο κοινοτικό ηλεκτρονικό σύστημα σήμανσης αιγοπροβάτων και βοοειδών, ο κτηνοτρόφος θα επιδοτείται με 26 ευρώ ανά σβώλο για την αγορά και τοποθετησή του. Επίσης εαν το επιθυμεί, καθώς δεν είναι υποχρεωτικό, θα μπορεί να προμηθευτεί και τον "αναγνώστη", δηλαδή τη συσκευή που θα του δείχνει ότι ο σβώλος είναι ακόμη μέσα στο ζώο.
Οι σβώλοι για τα αιγοπρόβατα είναι τριών κατηγοριών - βαρών (20, 50 και 70 γραμμαρίων) ανάλογα με το βάρος του ζώου. Η τοποθετησή τους γίνεται με ειδικό εκτοξευτήρα, χωρίς να προκαλεί επιπτώσεις στα ζώα.
Η σήμανση, που είναι ευθύνη του κάθε κτηνοτρόφου, θα πρέπει να γίνεται σε ζώα που διατηρεί για αναπαραγωγή και είναι ηλικίας άνω των 6 μηνών, ενώ για όσα είναι μόνο για πάχυνση δεν χρειάζεται τέτοια σήμανση.
Προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταθέσουν στις διευθύνσεις κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τα εξής δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο του μητρώου της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης με τις τελευταίες μεταβολές, την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου και τα στοιχεία που αφορούν στην ηλεκτρονική σήμανση.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των ηλεκτρονικών σβόλων.
Αντίγραφο της τελευταίας αίτησης ενιαίας ενίσχυσης- δήλωσης εκμετάλλευσης.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τοποθετήσει τους ηλεκτρονικούς σβώλους που προμηθεύτηκαν στα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: