Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Προγράμματα επιδοτήσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξισωτικής Αποζημίωσης 2007
Η Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας δημοσιοποιεί την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των Μέτρων 211 και 212 (Εξισωτική Αποζημίωση) του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, που επιθυμούν να ενταχθούν στα μέτρα να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στο διάστημα από 22/10/2007 έως και 31/12/2007.
Οι αιτήσεις ένταξης και πληρωμής, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) όπου οι ενδιαφερόμενοι είχαν υποβάλλει και την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Τις αιτήσεις, στις οποίες αναφέρονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να τις παραλαμβάνουν από τις ΕΑΣ καθώς και από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η αίτηση είναι επίσης, διαθέσιμη και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε www.opekepe.gr

2 σχόλια:

NeoiMegalopolis είπε...

Η Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας ανακοινώνει ότι τροποποιήσεις και νέες εγγραφές στο ελαιοκομικό μητρώο θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη μέχρι 31/1/2008. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2710.238103 (υπ. Δ. Μητρόπουλος, Π. Μπουλουγούρης).

Γεώργιος Ξυλάς είπε...

Νέο Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας!!

Σύμφωνα με τον προδημοσιευμένο οδηγό, οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 30/06/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

1. Από 30000 € έως 200.000 € για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα Ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
2. Από 30000 € έως 100000 € για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού
3. Από 30000 € έως 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις


Το Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης είναι 50 %. (εξαίρεση αποτελούν τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5000 κατοίκων καθώς επίσης και οι πυρόπληκτες περιοχές που θα λάβουν 60 % της χρηματοδότησης για την πρόταση)

Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία:

1. Στα κεφάλαια τους συμμετέχουν Νέοι / Νέες με ποσοστό τουλάχιστον 75%
2. Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τους Νέους-Νέες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :

1.Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις

2.Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

3.Προβολή-Προώθηση, Άλλες Δαπάνες, Υπηρεσίες Συμβούλων

Περισσότερα στο www.businessplan.sosblog.com